geschiedenis

De harmonie werd in 1838 door Ridder Theodor de Coninck de Merckem opgericht en kon vier generaties lang genieten van de steun van deze familie. Het bestaan van de harmonie kende slechts twee onderbrekingen, dit door beide wereldoorlogen. Vanaf 1945 bloeide de harmonie weer op en groeide ze uit tot een vaste waarde in het Merkemse culturele leven.

1837

In juni 1837 was het de wens van Ridder Theodore de Coninck de Merckem een maetschappy der toonkunde op te richten.

1838

In mei 1838 ondertekenen 34 personen de stichtingsakte.

1907

De Harmonie Sint Cecilia brengt een serenade voor het kasteel te Merkem, in speciaal uniform zoals in 1860.

1966

Doordrongen door ijver heeft het bestuur het kostuum aangepast aan de moderne tijd waarin we leven. De traditionele blauwe kleur werd vervangen door een frissere tint, die de weergave wil zijn van de moderne geest die de leden bezield.

1991

Eerste opstart van een jeugdafdeling

1995

De vereniging was dringend aan nieuwe uniformen toe. Het nieuwe uniform is sober maar stijlvol en mag dan ook best gezien worden.

...

...

2010

Volwaardige jeugdafdeling wordt opgestart.

2012

Eerste jeugdkamp

2013

De harmonie viert zijn 175 ste verjaardag met een speciaal feestjaar waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd.

2016

De jeugdharmonie wordt gedoopt onder de naam D'accentjes. Er wordt eveneens een logo ontworpen en bijpassende T-shirts gemaakt.

2020

Opstart van de mini jeugd om de toestroom aan jonge muzikantjes voor de toekomst te kunnen verzekeren.